hbotimg
phimg

clock

אספקת סולר תוך שעה לכל מקום בארץ!

שירותי תדלוק סולר ניידים, 24 שעות ביממה, לציוד כבד, גנרטורים, מנופים, מלגזות, במות, משאיות, אוטובוסים, חקלאים, מוסדות, מפעלים ותדלוק שטח

כיצד לקבל החזר מס על סולר – המדריך המלא

מי זכאי להחזר מס על סולר?

 

אנשים רבים העובדים בצורה עצמאית, לעיתים קרובות צורכים כמויות דלק גבוהות במסגרת עבודתם. כך לדוגמא, אנשים בעלי רכבים מסחריים המשמשים להובלות, משתמשים יום יום ברכבים שלרוב צריכת הדלק שלהם היא בסולר. יחד עם זאת, לא כל אותם עובדים עצמאים יודעים כי הם זכאים לקבל החזר כספי מהמדינה על צריכת הדלק הזו, במידה והיא נעשתה במסגרת העבודה. מדובר בהחזר בסכומים שיכולים להיות משמעותיים עבור עצמאי שצורך הרבה דלק. על מנת לקבל את ההחזר, יש כמה תנאים בסיסיים לזכאות. בראש ובראשונה, אותו אדם צריך להיות רשום כ"עוסק מורשה" במע"מ. אדם שלא עומד שתנאי זה, לא יוכל לקבל החזר. שנית, יש צורך להגיש דו"חות מסודרים המפרטים את הוצאות הדלק בצורה מסודרת על מנת לקבל החזר בגובה מתאים.

השלבים להשגת ההחזר הכספי

 

תנאים להגשת הדו"ח – מעבר לעובדה שרק אדם הרשום כ"עוסק מורשה" זכאי להחזר כספי על צריכת סולר, ישנם כמה תנאים נוספים להגשת הדו"ח עבור קבלת ההחזר. לדוגמה, הרכב או כלי התחבורה שעליו מבקשים החזר חייב להיות רשום תחת האדם המגיש את הדו"ח. שנית, יש להוכיח כי הרכב או הציוד צורך הדלק בגינו מבקשים החזר, משמש באופן ישיר לצרכי עבודה של אותו אדם ולא כרכב לזמן הפנאי. במידה והציוד או הרכב מושכר, יש להגיש גם את ההשכרה, כמקובל בחוק.

אופן הגשת הדו"ח – באופן עקרוני, במידה ואדם עומד בתנאים שהוזכרו לעיל ושמור על סדר וארגון, הגשת הדיווח עבור קבלת ההחזר איננה מסובכת במיוחד. בדיווח יופיע פירוט וחישוב של כלל הליטרים של הסולר שנצרכו בחודש מסוים עבור עבודתו של עצמאי כלשהו. במידה ואדם מדווח על חמישה רכבים שבבעלותו ומעלה, הדיווח הוא עד חודשיים מהחודש שבו נעשו הנסיעות. במידה ומדובר על כמות קטנה יותר של רכבים, ניתן לדווח עד ארבעה חודשים מהחודש בו התבצעו הנסיעות. כמובן שיש לדווח על כל רכב או כלי תחבורה בנפרד, תוך צירוף קבלות רלוונטיות המעידות על מועדי מילוי הדלק

סכום ההחזר הצפוי – בצורה פשוטה ניתן לומר כי גובה ההחזר הוא כשלושה שקלים לליטר. סכום ההחזר הצפוי בסך הכל עבור חודש מסוים תלוי בפרמטרים רבים. לדוגמה, גודל כלי התחבורה עבורו מבקשים החזר כספי, כמות הסולר שאותו כלי תחבורה צורך, כמות כלי הרכב שנמצאים ברשותו של העוסק המורשה ועוד. ככלל, במקרים רבים סכום ההחזר יכול להצטבר לסכומים לא נמוכים בכל חודש, בעיקר במקרים בהם העוסק המורשה עובד במקצוע הדורש נסיעות תכופות ושימוש בכמה רכבים במקביל.

אל תוותרו על הזכויות שלכם

 

האזרחים בישראל משלמים אחוזי מס גבוהים מאוד למדינה בכל שנה. המדינה לוקחת מכל אזרח ממון רב בדרכים שונות ומגוונות, ישירות ועקיפות יותר או פחות. לכן, מצער לגלות שאותם אזרחים לעיתים מפתחים כזה פחד מניירת ומדיווחים, עד כדי כך שהם לא דורשים את הזכויות המגיעות להם כחוק. כך, עצמאים רבים אינם מגישים את הדיווחים החודשיים המפרטים את השימוש שלהם בסולר כחלק מצריכת הדלק של כלי תחבורה שברשותם, עבור צרכים של העסק שלהם. חשוב לנו לומר לכם, שאם אתם עומדים בתנאים הבסיסיים המזכים אתכם בהחזר מס עבור צריכת דלק, אל תוותרו על הזכויות שלכם. הגשת הדיווח איננה כה מסובכת ודורשת יחסית מעט בירוקרטיה וקצת שמירה על סדר וארגון בכל הנוגע להוצאות הדלק של העסק שלכם. השקעה מינורית זו יכולה להיות בסופו של דבר משתלמת ביותר.

SOS בוואטסאפ